g-project

Stabilizacja gruntów i roboty drogowe

Stabilizacja gruntu jest sprawdzonym sposobem na podniesienie właściwości nośnych podłoża oraz poprawę jego odporności na zmiany zarówno mechaniczne
jak i atmosferyczne. Polega na wprowadzeniu do gruntu odpowiedniego spoiwa
oraz zagęszczeniu w ten sposób powstałej mieszanki do odpowiedniego parametru.

Na proces stabilizacji gruntu składają się:
W zależności od panujących warunków gruntowo-wodnych, dostępnych materiałów oraz możliwości finansowych klienta firma G-Project stosuje różne technologie stabilizacji gruntu. Wśród nich wyróżniamy: bądź mieszanką wyżej wymienionych.
Stabilizacja gruntów i roboty drogowe
G-Project Artur Brzoza Wietlin Pierwszy 25, 37-543 Laszki, woj. podkarpackie
Warsztat G-Project: Surochów 142 A, 37 – 500 Jarosław
tel: 694-980-299
e-mail: gproject@wp.pl
Realizacja: prokris.com